Studier

004

Christiania Kunstakademi har tilrettelagt undervisningen for at du skal kunne studere i ulikt omfang og til ulike tider, slik at det skal være mulig å kombinere jobb og studier.  Vi tilbyr deg et målrettet studium basert på de klassiske prinsipper.  Undervisningen er rettet mot en faglig dybdeforståelse og kvalitativ håndverksmessig utførelse i tegning og maleri.

Heltid

Du har tilgang til skolens lokaler alle ukedager fra 09.00 til 16.00.

Jan Cato underviser torsdager fra kl 09:00 til 13.00.
Jan Kabir er tilstede for veiledning alle ukedager i høstsemesteret.

Pris: kr 5 3000- per år (32 uker)

Deltid

Du har tilgang til skolens lokaler halvparten av uken i snitt. (Heltid er ukedager fra 09.00 til 16.00)
Jan Cato underviser og veileder torsdager fra 09.00 til 13.00.
Jan Kabir er tilstede for veiledning alle ukedager.

Pris: kr 4 3000,- per år (32 uker)

Det faglige innholdet er det samme uansett studieplass, men fremdriften i din studieprosess påvirkes naturligvis ettersom du studerer hel- eller deltid.

Blyantskisse av stilleben objekter på fat

Opptak av nye studenter:

Skolestart høst 2021.

Vi har hovedinntak av nye studenter fram til skolestart og i begynnelsen av januar 2021.  Det er også fullt mulig å starte opp ellers i året fra august til april.

Velkommen til å kontakte oss for spørsmål rundt studier og opptak.

e-post: ckunstakademi@gmail.com

Ring eller send sms til dagelig leder: Magdalena Stenberg på 412 573 36

Vi hjelper deg inn i akademiets faglige univers.  Fordi vi er et lite, frittstående akademi får vi en tett oppfølging og personlig dialog.  Ved oppstart planlegges ditt studie ut ifra dine mål, ønsker, behov og ressurser sett i forhold til akademiets intensjon.  Dette danner et utgangspunkt for din prosess, som så evalueres jevnlig av deg og din lærer i samråd.

Vi bistår også med rådgivende og nødvendig faglig kompetanse for å klare opptakskrav til andre kunst- og kreative skoler som Arkitekthøyskolen og Kunsthøyskolen.

Rødløk Trine


Undervisningen

PortretterTegninger. Studentarbeider.

Portretter. Tegninger. Studentarbeider.

Studieforløpet starter med en grunnleggende fase. Deretter tilpasses studiet den enkelte students ambisjoner og mål. I hvilket tempo prosessen forløper, vil avhenge av om du studerer hel- eller deltid, og hvor mye du arbeider med selvstudier.

Hovedvekten av undervisningen legges på studiet av flate, linje, volum, form, farge og billedrom, i en konstruktiv og billedkomposisjonell forstand.  Opplegget er omfattende, metodisk og progressivt.

Christiania Kunstakademi har utviklet egne pedagogiske metoder for å forenkle tilegnelsen av de klassiske billedbyggende funksjoner som omfatter både figurale, halvfigurale og nonfigurale billedlige uttrykk.

Tegnestudiet er et omfattende dybdestudium med vekt på den rent håndverksmessige og praktisk faglige utøvelse.  Her studeres linje, form, volum, lys- og skygge og billedroms- oppbygging i et langsiktig og strukturert pedagogisk opplegg.  Studiet gir forståelse for tegnefagets rent praktisk manuelle muligheter, samt oppøvelse av tegneferdighet som evne.

Maleristudiet.  Praktiske ferdigheter i tegning er nødvendig og danner den faglige basis som fundament for fortsatte studier om farge og maleri.

Maleristudiet omfatter:
• Fargelære; lysets og mørkets farger • Fargekomposisjon • Fargenes geometriske relasjoner •
Vekting av farger • Billedkomposisjon • Kontrapunktering • Figurativ kontra nonfigurativ. Hva er “abstrakt maleri” • Stilleben • Landskapsmaleri • Temamaleri • Portrettmaleri • Aktmaleri

Studentene tilegner seg faget gjennom fellesundervisning, veiledning og gruppearbeid. Vi har individuelle og felles korrekturer. Hvert emne studenten arbeider seg igjennom danner grunnlaget for neste emne, og prosessen dokumenteres i personlige arbeidsmapper som evalueres jevnlig i dialog mellom lærere og student.

Akademiet har egne illustrasjonsbøker som viser den klassiske metoden trinn for trinn. Dette vil studentene støtte seg til i sine selvstendige studier.

Det holdes jevnlige foredrag og demonstrasjoner. 1-2 ganger i året foretas utflukter til  utstillinger eller gallerier.

Et studieår på Christiania Kunstakademi er aldri helt likt det forrige eller neste, da gruppedynamikken og studentenes ulike programmer og prosesser former og påvirker undervisningen og helheten.

005006022020a


Lærerne

Bøttger

Jan Cato Bøttger er grunnlegger og hovedlærer på Christiania Kunstakademi. Han er utdannet billedkunstner fra Statens Kunstakademi, og har drevet kurs, kunstskoler og undervisning samt forskning og analyse av klassiske kunstverk i over 40 år. Han er blant de aller dyktigste innen sitt fag og innen akt tegning og -maleri.

Jan Kabir står for daglig drift, og er tilgjengelig alle dager. Jan K gir veiledning fortløpende etter behov. Han er en dyktig tegner og maler som har fulgt skolen over lengre tid.

013002