Studier

I

Christiania Kunstakademi har tilrettelagt for å kunne studere i ulikt omfang og til ulike tider, slik at det skal være mulig å kombinere jobb og studier.

Heltid

Du har tilgang til skolens lokaler alle ukedager fra 09.00 til 16.00. Dette inkluderer også kveldskurs på torsdager.
Jan Cato underviser torsdager fra kl 09:00 til 13.00.
Jan Kabir er tilstede for veiledning alle ukedager i høstsemesteret.
Tor Edvin er tilstede for veiledning på torsdager mellom kl 09.00 til 16.00.

Pris: kr 25 000,- per semester

Deltid

Du har tilgang til skolens lokaler halvparten av uken i snitt. Du kan f.eks dele en atelierplass med en annen student. 09.00 til ca 15.00/16.00. Dette inkluderer også kveldskurs på torsdager.
Jan Cato underviser og veileder torsdager fra 09.00 til 13.00.
Jan Kabir er tilstede for veiledning alle ukedager.
Tor Edvin er tilstede for veiledning torsdager 09.00 til 16.00.

Pris: kr 20 000,- per semester

Det faglige innholdet er det samme uansett studieplass, men fremdriften i din studieprosess påvirkes naturligvis ettersom du studerer hel- eller deltid.

 


Undervisningen

PortretterTegninger. Studentarbeider.

Portretter. Tegninger. Studentarbeider.

I

Studieforløpet starter med en grunnleggende fase. Deretter tilpasses studiet den enkelte students ambisjoner og mål. I hvilket tempo prosessen forløper, vil avhenge av om du studerer hel- eller deltid, og hvor mye du arbeider med selvstudier.

Studentene tilegner seg faget gjennom fellesundervisning, veiledning og gruppearbeid. Vi har individuelle og felles korrekturer. Hvert emne studenten arbeider seg igjennom danner grunnlaget for neste emne, og prosessen dokumenteres i personlige arbeidsmapper som evalueres jevnlig i dialog mellom lærere og student.

Akademiet har egne illustrasjonsbøker som viser den klassiske metoden trinn for trinn. Dette vil studentene støtte seg til i sine selvstendige studier.

Det holdes jevnlige foredrag og demonstrasjoner. 1-2 ganger i året foretas utflukter til  utstillinger eller gallerier.

 


Lærerne

Bøttger

Jan Cato Bøttger er grunnlegger og hovedlærer på Christiania Kunstakademi. Han er utdannet billedkunstner fra Statens Kunstakademi, og har drevet kurs, kunstskoler og undervisning samt forskning og analyse av klassiske kunstverk i over 40 år. Han er blant de aller dyktigste innen sitt fag og innen akt tegning og -maleri.

Jan Kabir står for daglig drift, og er tilgjengelig alle dager. Jan K gir veiledning fortløpende etter behov. Han er en dyktig tegner og maler som har fulgt skolen over lengre tid.

Tor Edvin Strøm  er utdannet ved Kunsthøyskolen i Oslo. Og har parallelt med jobb studert ved Christiania Kunstakademi siden 2009. Tor Edvin er også hovedlærer i illustrasjon ved Høyskolen Kristiania i Oslo, illustratør og kunstner.