Studier

Ulike studieplasser og studieforløp

IMG_4746 - versjon 2

I

Christiania Kunstakademi har tilrettelagt for å kunne studere i ulikt omfang og til ulike tider, slik at det skal være mulig å kombinere jobb og studier. For 2017 starter vi 17 januar. Vårsemesteret varer til uke 19. Det settes opp sommerskole i Juni for de som er interessert i undervisning ut over dette.

Heltid

Du har tilgang til skolens lokaler alle ukedager fra 09.00 til ca 15.00/16.00. Dette inkluderer også kveldskurs på tirsdager og onsdager. Jan Cato veileder tirsdager 13.00 til ca 15.00 og underviser og veileder torsdager fra 09.00 til 13.00. Tor Edvin er tilstede for veiledning tirsdager og torsdager 09.00 til 16.00. Hjelpelærer Jan Kabir er tilstede for veiledning alle uke dager i vårsemesteret.

Deltid

Du har tilgang til skolens lokaler halvparten av uken i snitt. Du kan dele en aterlierplass med en annen student. 09.00 til ca 15.00/16.00. Dette inkluderer også kveldskurs på tirsdager og onsdager. Jan Cato veileder tirsdager 13.00 til ca 15.00 og underviser og veileder torsdager fra 09.00 til 13.00. Tor Edvin er tilstede for veiledning tirsdager og torsdager 09.00 til 16.00. Hjelpelærer Jan Kabir er tilstede for veiledning alle uke dager i vårsemesteret.

Minitid

Du kan møte opp når Jan Cato veileder tirsdager 13.00 til ca 15.00 og underviser og veileder torsdager fra 09.00 til 13.00.

 

Det faglige innholdet er det samme uansett studieplass, men fremdriften i din studieprosess påvirkes natuligvis ettersom du studerer hel- eller deltid.

I


Undervisningen

IMG_4784 - versjon 2

I

Det klassiske studiet ved CKA er lagt opp som et progressivt emnebasert læringsløp hvor de ulike kunstfaglige områdene og -emnene bygger på hverandre, og gradvis bygger din kunnskap i bredde og dybde. Studieforløpet vil etter en grunnleggende fase individualiseres, avanseres og tilpasses den enkelte students ambisjoner og mål. I hvilket tempo prosessen forløper, vil avhenge av om en studerer hel- eller deltid, og hvor mye en arbeider med selvstudier.

Studentene tilegner seg faget gjennom fellesundervisning, veiledning og gruppearbeid, og individuell korrektur og felleskorrektur. Dette kombineres med selvstendige studier i form av fortløpende løsing av konkrete oppgaver relatert til de kunstfaglige prinsippene innenfor hvert emne. Hvert emne studenten arbeider seg igjennom danner grunnlaget for neste emne, og prosessen dokumenteres i personlige arbeidsmapper som evalueres jevnlig i dialog mellom lærere og student.

Hver enkelt student følges tett opp av hovedlærer og faglærer som gir fortløpende personlig prosessveiledning og faglig korrektur. Studentene har et selvstendig ansvar for sin studieprogresjon ved å selv følge og drive prosessen gjennom de påbyggende emnene.

Akademiets egne veiledende illustrasjonsbøker som viser billedbyggende prinsippløsninger innenfor forskjellige tematiske oppgaver støtter studentenes selvstendige studier.

Det holdes jevnlige relevante kunstfaglige og kunsthistoriske foredrag og demonstrasjoner. 1-2 ganger i året foretas ekskursjoner til relevante utstillinger/gallerier.

 


Lærerne

Bøttger

Jan Cato Bøttger er grunnlegger og hovedlærer på Christiania Kunstakademi. Han er utdannet billedkunstner fra Statens Kunstakademi, og har drevet kurs, kunstskoler og undervisning samt forskning og analyse av klassiske kunstverk i over 40 år. Han er blant de aller dyktigste innen sitt fag og innen akt tegning og -maleri.

I

img_6502

Tor Edvin Strøm drifter skolen og er lærer. Han er utdannet ved Khio – Kunsthøyskolen i Oslo. Og har ved parallelt med jobb studert ved Christiania Kunstakademi siden 2009. Tor Edvin er også hovedlærer i illustrasjon ved Høyskolen Kristiania i Oslo, illustratør og kunstner.