Portrettmaling

Vi arrangerer kurs i portrettmaling nivå 1, 2 og 3  for nybegynnere og litt øvede hvis det er nok påmeldte.

Elevarbeider

Elevarbeider

013023

 

PRISER
Kurs nivå 1 – 3000kr

Kurs nivå 1 og 2- 5500kr

Kurs nivå 1, 2 og 3-7000kr

 

Lærer: Jan Cato Bøttger er grunnlegger, og hovedlærer på Christiania Kunstakademi. Han er utdannet billedkunstner fra Statens Kunstakademi, og har drevet kurs, kunstskoler og undervisning samt forskning og analyse av klassiske kunstverk i over 40 år. Han er blant de aller dyktigste innen sitt fag og innen akt tegning og -maleri.

Påmelding og informasjon mail: ckunstakademi@gmail.com

Eller ring Jan Kabir på 916 35 293

Du arbeider med forskjellige faglige problemstillinger. Kurset legges opp opp ut ifra hver deltakers faglige nivå. Det er valgfritt om du vil bruke olje eller akryl.

 For de som velger å bli faste deltakere på kurset, vektlegges det å utvikle elevens personlige ”stemme” som kunstner. Da går man inn i mer avanserte aspekter av portretteringen. Portrettlikhet er noe som bestemmes av kunstnerens proporsjonsforståelse, formsans, valør og fargebruk. Utover dette er det kunstnerens abstraksjonsevne og følelse for form og rytme, som skaper et levende og psykologisk uttrykk til portrettet.

Ta med egne tegne eller malesaker – olje eller Akryl. (Ikke terpentin eller whitesprit).

Ta med eg tegne eller malesaker – olje eller Akryl. (Ikke te

Anbefalt utstyr:

• Malepapir evt. lerret på rull
• Flate pensler i div. størrelser
• Palett / palettpapir og palettkniv med ”bøy”
• Maskeringsteip (ikke blå) og en saks/papirkniv
• Maleklut/filler, og klær du ikke er redd for å søle til.

Og hvis du har; et par tomme syltetøyglass til vann, olje, pensler o.l.

Forslag til farger:
• Sort og titanhvit
• Røde: Varm (lys kadmium) og kald rød (Karmin/Krapplack/Alizarin)
• Blå: Varm og kald blå; Ultramarin blå – Preussean blå/Pariserblå og Cyan blå.
• Gule: Kadminum sitron og Kadmium dunkel
• Jordfarger: Gul oker, Brent sienna, Raw umbra, Brent umbra, Grønn jord.

For øvrig: Innesko/sokker og evt matpakke, og forkle eller klær du ikke er redd for å søle til.

I