Portrettmaling

Velkommen til nytt kurs!

Fra uke 44 til 48 gjennomfører vi nytt kurs i portrettmaling nivå 1, 2 og 3  for nybegynnere og litt øvede hver torsdag fra kl. 16.45 til 19.15.

Elevarbeider

Elevarbeider

013023

Priser:

PRISER
Kurs nivå 1 kr 2350.

Kurs nivå 1 og 2 kr 4500.

Hvis du kjøper hele pakken betaler du kr 1600 pr kursrunde.

Lærer: Jan Cato Bøttger er grunnlegger, og hovedlærer på Christiania Kunstakademi. Han er utdannet billedkunstner fra Statens Kunstakademi, og har drevet kurs, kunstskoler og undervisning samt forskning og analyse av klassiske kunstverk i over 40 år. Han er blant de aller dyktigste innen sitt fag og innen akt tegning og -maleri.

Påmelding og informasjon mail: ckunstakademi@gmail.com

Eller ring Hanne Herrman 934 94 413.

Du får forskjellige faglige problemstillinger. Kurset legges opp opp ut ifra hver og en deltakers nivå faglige nivå, om du er nybegynner eller mer erfaren tilpasses leksjoner og veiledning individuelt. Det er valgfritt om du vil bruke olje eller akryl.

Kursene kan også fungere som en progressiv utdannelse som portrettmaler, eller evt. i kombinasjon med andre kurs som for eksempel akt eller skulptur. For de som velger å bli faste deltakere på kurset, vektlegges det å utvikle elevens personlige ”stemme” som kunstner. Da går en inn i mer avanserte aspekter av portretteringen, som blant annet fysisk likhet: Likhet i portretteringen er noe som bestemmes av kunstnerens proporsjonsforståelse, formsans, valør og evt. bruk av farger. Utover dette er det kunstnerens abstraksjonsevne og følelse for form og rytme, som skaper et levende og psykologisk uttrykk til portrettet.

Ta med egne tegne eller malesaker – olje eller Akryl. (Ikke terpentin eller whitesprit).

Ta med eg tegne eller malesaker – olje eller Akryl. (Ikke te

Anbefalt utstyr:

• Malepapir evt. lerret på rull
• Flate pensler i div. størrelser
• Palett / palettpapir og palettkniv med ”bøy”
• Maskeringsteip (ikke blå) og en saks/papirkniv
• Maleklut/filler, og klær du ikke er redd for å søle til.

Og hvis du har; et par tomme syltetøyglass til vann, olje, pensler o.l.

Forslag til farger:
• Sort og titanhvit
• Røde: Varm (lys kadmium) og kald rød (Karmin/Krapplack/Alizarin)
• Blå: Varm og kald blå; Ultramarin blå – Preussean blå/Pariserblå og Cyan blå.
• Gule: Kadminum sitron og Kadmium dunkel
• Jordfarger: Gul oker, Brent sienna, Raw umbra, Brent umbra, Grønn jord.

For øvrig: Innesko/sokker og evt matpakke, og forkle eller klær du ikke er redd for å søle til.

I