Frihåndstegnekurs

Velkommen til nytt kurs!

Fra uke 44 til 48 gjennomfører vi nytt kurs i frihåndstegning nivå 1, 2 og 3  for nybegynnere og litt øvede.

Onsdag kl. 16.45 – 19.15.

Kurset går over 5 ganger.

Dette lærer du

  • Du lærer om perspektiv rettet mot gjenstandstegning/stilleben.
  • Du lærer om form, volum og rom.
  • Du lærer om form, volum, lys og skygge.
  • Du lærer om lys og skygge.
  • Du lærer om materialbeskrivelse – om grafiske strukturer teksturer.
  • Du lærer om basiske forutsetninger innen tegnefaget.
  • Trening i bruk av valører/lys og skygge.
  • Praksistrening i gjeanstandsbeskrivelse.
  • Proposjoner og riktig bruk av perspektiv.

Slik jobber vi

Undervisningen består av fellesundervisning/korrektur og du individuell veiledning/korrektur ut i fra ditt behov, ståsted og erfaring. Kurset tilrettelegges ut ifra hver og en deltakers faglige nivå. 

Det er valgfritt hvilket materiale eller format man ønsker å benytte (f.eks. blyant, kull, kritt, pastell). Nybegynnere anbefales å starte med blyant.

Her kan du se eksempler på elevarbeider:

PRISER
Kurs nivå 1 kr 2350.

Kurs nivå 1 og 2 kr 4200.

Hvis du kjøper hele pakken, det vil si nivå 1, 2 og 3 betaler du kr 1600 pr kursrunde.

Informasjon og påmelding

E-post: ckunstakademi@gmail.com

Eller ring Hanne Herrman på 934 94 413

031