Helgekurs i frihåndstegning

Våren 2021 arrangerer Christiania akademi kurs i frihåndstegning.

OBS! Vi følger korona tiltakene og venter på ny informasjon fra Oslo kommune.

Dette lærer du

  • Du lærer om perspektiv rettet mot gjenstandstegning/stilleben.
  • Du lærer om form, volum og rom.
  • Du lærer om form, volum, lys og skygge.
  • Du lærer om lys og skygge.
  • Du lærer om materialbeskrivelse – om grafiske strukturer teksturer.
  • Du lærer om basiske forutsetninger innen tegnefaget.
  • Trening i bruk av valører/lys og skygge.
  • Praksistrening i gjeanstandsbeskrivelse.
  • Proposjoner og riktig bruk av perspektiv.

Slik jobber vi

Undervisningen består av fellesundervisning/korrektur og du individuell veiledning/korrektur ut i fra ditt behov, ståsted og erfaring. Kurset tilrettelegges ut ifra hver og en deltakers faglige nivå.

Det er valgfritt hvilket materiale eller format man ønsker å benytte (f.eks. blyant, kull, kritt, pastell). Nybegynnere anbefales å starte med blyant.