Den klassiske metode

slide3-700x328

«Hvem som helst kan se forskjellen på en Rembrandt og en Picasso, men bare de med kjennskap til de monumentale billedbyggende prinsippene i kunsten, kan se fellesnevneren mellom de to.»

Jan Cato Bøttger, grunnlegger av CKA

Hva er den klassiske metode?

Den suverene dyktigheten kunsthistoriens store mestere viste, kan spores til abstraksjonsprinsipper. Disse form grepene skjules i bildets motiv, og er tatt til et høydepunkt av de største mestere i kunsthistorien. Men de holdt kortene tett til brystet, og fortalte lite av dette videre. Geniene måtte analysere sine forgjengeres verker om det så var flere hundre år mellom dem. De leste koden, slik Rubens gjorde med bl.a. Leonardo, Michelangelo og Veronese og de igjen med de gamle greske mesterne.

Nå kan du ta snarveien inn til denne kunnskapen gjennom Christiania Kunstakademi sin metodelære. Skolens grunnlegger har gjennom livslang forskning, billedanalyse og undervisning identifisert de ulike klassiske virkemidlene. Disse er gjort om til håndterlige øvelser der tidligere studenter har gått opp løypa for deg med eksempler du kan følge.

Etterhvert som du blir kjent med de ulike funksjonene i et klassisk bilde, kan du selv kle av arbeidsmetoden til de store mesterne, og se hva som er den virkelige hemligheten bak en Leonardo, Rembrandt, Rubens eller Picasso. Gjennom å kombinere flere av funksjonene blir du også selv istand til å lage ekte klassiske bilder med de teknikker og motivvalg du måtte ønske.

Den Klassiske metode blir også kalt Monumentalismen eller Den store forms språk.

 

Finnes kunnskapen i dag?

På vesentlige punkter skiller metoden seg fra den verkstedspraksis og akademisme som fremstilles som klassisk ved kunstskoler i dag. Dette er i realiteten naturalistiske skoler med stilistisk gipskopiering, lysarrangement og sight-seize, og har lite til felles med den klassiske metode. Så langt Christiania Kunstakademi kjenner til, finnes det ikke andre skoler i dag som formidler den klassiske kunnskapen.  Vi kopierer ikke motiver dirrekte, men plukker dem fra hverandre, og setter dem sammen igjen etter klassiske metoder for å skape rom og liv i bildet. Christiania Kunstakademi har som formål å bevare, revitalisere og videreformidle denne kunnskapen så den går i glemmeboken.

 

 

Så hva gjør metoden med et bilde eller en skulptur?

Mesterkoden er en lang rekke billedbyggende prinsipper som alle kan lære seg. Prinsippene er ulike måter å bygge opp et motiv på slik at bildet/motivet lades med liv. Det får form, dybde, volum, dynamikk, rytmikk osv.,  -elementer som, hvis kunstneren behersker å sette dem sammen i en systematisk helhet, skaper et monumentalt uttrykk slik som hos kunsthistoriens største mestere, derav begrepet Monumentalisme. Som man kan forstå så dreier altså ikke dette seg om selve motivet som sådan, hva det er bilde av, men om hvordan motivet er ladet med liv gjennom underliggende usynlige skjulte grep. Våre studenter studerer og lærer seg altså en metode for å skape «stor kunst» fritt og uavhengig av motivet.

Skillet mellom figurativt og nonfigurativt uttrykk i billedkunst er egentlig irrelevant, fordi begge er abstraksjoner av motivet, og både figurativt og nonfigurativt tas opp i den klassiske metodikken. Både Rembrandt og Picasso kjente og brukte Mesterkoden i sine arbeider, men kodens abstraherende elementer er fullstendig skjult bak motivet i bildene deres. De to kunstnernes figurfortolkning er ytterst forskjellig, men fellesnevneren bakenfor figurene og motivet er mesterkoden, som gjør at begges bilder er ladet med liv og dynamikk, og har blitt stående som fyrtårn i kunsthistorien.

 

«Høyklassisk bildegrammatikk er å ligne med prinsipper og spilleregler i musikk, sjakk og fotball. Behersker du bruken, leverer du kvalitet på mesternivå, fordi bildet lades med liv. Men grammatikkens abstraherende elementer er fullstendig skjult for de som ikke kjenner den. De ser kun forskjellen i stilistisk uttrykk, slik som for eksempel de store forskjellene mellom Rembrandt og Picasso. Men med kunnskap om de klassiske monumentalistiske billedbyggende prinsippene ser du hva Rembrandt og Picasso gjorde helt likt! Likedan Da Vinci, Michelangelo, Matisse, Lucien Freud og vår egen Bjarne Næss. Det er dypest sett ikke så stort skille mellom figurativ og nonfigurativ kunst, da begge er abstraksjoner. Med dybdekunnskap om fellesnevneren mellom disse; det monumentalistiske språket, kan enhver billedkunstner lade sine bilder med dette språket og med sin egen signatur skape kunst som står seg langt inn i fremtiden.»

– Jan Cato Bøttger.

 

Christiania Kunstakademi lærer bort denne kunnskapen til sine studenter i dag, med det glødende håp om at den ikke går i glemmeboken men at den kan bringes til live igjen i vår samtid. Som student ved Christiania Kunstakademi er du med på vårt «drømmeløft», -å løfte den Klassiske kunnskapen inn i samtiden og gjenreise de klassiske kvaliteter i billedkunst og andre visuelle uttrykk.

 

Mer om hvordan CKA har ervervet denne kunnskapen og hva den er, kan du lese om i denne artikkelen:
«Under huden på de gamle mesterne».