Studentinformasjon

 

Opptak, undervisningsplan, studieplasser og priser.

I

Vårsemesteret er fra 04.01 til 09.05.2018
Opptak av nye studenter:

Vi hjelper deg inn i akademiets faglige univers. Fordi vi er et lite, frittstående akademi får vi en tett oppfølging og personlig dialog. Ved oppstart planlegges ditt studie ut ifra dine mål, ønsker, behov og ressurser sett i forhold til akademiets intensjon. Dette danner et utgangspunkt for din prosess, som så evalueres jevnlig av deg og din lærer i samråd.

Vi bistår også med rådgivende og nødvendig faglig kompetanse for å klare opptakskrav til andre kunst- og kreative skoler som Arkitekthøyskolen og Kunsthøyskolen.

Vi har hovedinntak av nye studenter i slutten av august og begynnelsen av januar, men det er også fullt mulig å starte opp ellers i året fra september til april.

Velkommen til å kontakte oss for spørsmål rundt studier og opptak. Ring/tekst Jan Kabir: 91635293 eller mail: ckunstakademi@gmail.com

I

 


 

IMG_4908 - versjon 2

I

Undervisningsplan:

Et studieår på Christiania Kunstakademi er aldri helt likt det forrige eller neste, da gruppedynamikken og studentenes ulike programmer og prosesser former og påvirker undervisningen og helheten. Likevel følger undervisningen, arbeidet og livet på akademiet følgende ukeplan og årshjul:

I 2018 vil undervisningen foregår fra 09.00 til 13.00, på torsdager med lunsj ca 12.00

Kveldskursene er fra kl 16.45 til 22.00 torsdager.

Jan Kabir er tilgjengelig for å gi veiledning alle ukedager. 


I


I

IMG_4806

I

Studieplasser og priser for ET HELT ÅR:

Heltid: Kr. 50.000,-

En heltidsplass er en kombinert studie- og ateliérplass, inkludert akademiets kveldskurs. Heltidsstudenter får oppbevaringsplass og arbeidsplass og kan benytte lokalene hele uken året igjennom til sitt arbeid.

Hovedundervisning er på torsdag fra 09.00-13.00 Jan Kabir er tilstede for å gi veiledning alle ukedager i tillegg til Jan Catos undervisning.

I

Deltid: Kr. 38.000,-

Som deltidsstudent får du benytte akademiets lokaler 50% av tiden ut over. I plassen inngår også ett kveldskurs pr. kursrunde.

Hovedundervisningen foregår torsdag kl 09-13.

I

Deltid Mini: Kr. 29.000,-

Undervisning én dag i uken, torsdag kl 09-13

I

Kontakte oss for nærmere informasjon om de ulike studieplassene.