Studentinformasjon

 

Opptak, undervisningsplan, studieplasser og priser.

I

Opptak av nye studenter:

Kjennskap til kunsthistorien og erfaring med tegning og maleri er en fordel, men ikke et krav for å starte ved Christiania Kunstakademi.

Vi hjelper deg inn i akademiets faglige univers. Fordi vi er et lite, frittstående akademi får vi en tett oppfølging og personlig dialog. Ved oppstart planlegges ditt studie ut ifra dine mål, ønsker, behov og ressurser sett i forhold til akademiets intensjon. Dette danner et utgangspunkt for din prosess, som så evalueres jevnlig av deg og din lærer i samråd.

Vi bistår også med rådgivende og nødvendig faglig kompetanse for å klare opptakskrav til andre kunst- og kreative skoler som Arkitekthøyskolen og Kunsthøyskolen.

Vi har hovedinntak av nye studenter i slutten av august og begynnelsen av januar, men det er også fullt mulig å starte opp ellers i året fra september til april.

Velkommen til å kontakte oss for spørsmål rundt studier og opptak.

I

Opptaksprosedyre:

1: Send oss en epost og skriv kort om deg selv:

 • Dine tidligere studier og/eller erfaringer med tegning/maling,
 • hva du ønsker å lære hos oss
 • hva du ønsker å bruke lærdommen fra Chr. Kunstakademi til.
 • Om du søker hel- eller deltidsplass.
 • I tillegg, nødvendig kontaktinformasjon:
  -Navn
  -Fødselsdato
  -Adresse
  -Telefon
  -Epost
 • Legg gjerne ved foto av arbeider du har gjort i tegning og/eller maleri.
 • Evt. andre ting du tenker vi bør vite om.

2: Vi tar kontakt med deg og avtaler tid for en uforpliktende informasjonssamtale på telefon eller her hos oss.

3: Vi sender deg studiekontrakt til gjennomlesing i forkant av informasjonsmøtet, som vi så fyller ut på informasjonsmøte eller ved studiestart.

4: Vi ønsker deg velkommen som CKA-student og velkommen til første skoledag.

Ta kontakt om du lurer på noe:

Tor Edvin Strøm tlf: 92067939 eller mail: TorEdvin.Strom@kristiania.no

 


 

IMG_4908 - versjon 2

I

Undervisningsplan:

Et studieår på Christiania Kunstakademi er aldri helt likt det forrige eller neste, da gruppedynamikken og studentenes ulike programmer og prosesser former og påvirker undervisningen og helheten. Likevel følger undervisningen, arbeidet og livet på akademiet følgende ukeplan og årshjul:

I

I 2016 frem til jul vil undervisningen foregår fra 09.00 til 13.00, på torsdager med lunsj ca 11.00

Kveldskursene er fra kl 16.45 til 22.00 tirsdager.

For 2017 blir det:

Kveldskurs i akt tegning og akt maling blir på tirsdag kvelder.

Kveldskurs i portrett tegning og maling blir på onsdag kvelder.

Kursrunde 1 Akt:  17.01.2017 – 21.02.2017
Kursrunde 1 Portrett:  18.01.2017 – 22.02.2017

Kursrunde 2 Akt: 28.02.2017 – 04.04.2017
Kursrunde 2 Portrett: 01.03.2017 – 05.04.2017

Kursrunde 3 Akt: 18.04.2017 – 23.05.2017
Kursrunde 3 Portrett: 19.04.2017 – 24.05.2017
Tirsdag kveld. Akt tegning 1 900,- for 6 kvelder fra. 16.45 til 19.15
Tirsdag kveld. Akt maling 1 900,- for 6 kvelder fra 19.30 til 22.00
Dersom du tar begge kursene på samme kveld får du pakkepris på 3000,-
Onsdag kveld. Portrett tegning 1 900,- for 6 kvelder fra. 16.45 til 19.15
Onsdag kveld. Portrett maling 1900,- for 6 kvelder fra ca. 19.30 til 22.00
Dersom du tar begge kursene på samme kveld får du pakkepris på 3000,-

Ta med egne tegne eller malesaker – olje eller Acryl. (Ikke terpentin eller whitesprit).
Vi har tegneplater og levende modell.

Lærer Jan Cato Bøttger.

I

Dagskole Torsdag:

Fellesundervisning, gruppeundervisning og individuell veiledning/korrektur mellom kl. 09.00 og 13.00.

Resten av uken:

Jan Kabir er tilgjengelig for å gi veiledning alle ukedager. Tor Edvin er tilgjengelig tirsdager og torsdager. Jan Cato er innom kjappt også på tirsdager. Fellesateliér og fordypning/selvstudie med individuell korrektur fra skolens lærere.I


I

Gjennom året:

August- Mai: Undervisning dag og kveldskurs

Undervisningen ved akademiet starter medio august (uke 35) og holder frem til ut mai, med tre uker julefri og to uker påskefri. Vi har vanligvis ikke høst- og vinterferie.
Kveldskursene går fra uke 36 til 50 på høsten, og fra uke 2 til 17 på våren.

Juni: Ateliér/ferie

Juni er en stille ateliérmåned, da studenter som ønsker det arbeider i fred med egne arbeider på skolen. Ingen undervisning eller formell korrektur/veiledning.

Juli: Feriestengt

Primo August: Ferie/ateliér

I de to første ukene i august er det ferie, men studenter som evt. ønsker det kan arbeide i fred med egne arbeider.

Heltidsstudenter har anledning til å arbeide på akademiet 24/7 året igjennom, men må belage seg på ulike aktiviteter året igjennom som påvirker arbeidsroen.

 


I

IMG_4806

I

Studieplasser og priser for ET HELT ÅR:

Heltid: Kr. 48.000,-

En heltidsplass er en kombinert studie- og ateliérplass, inkludert akademiets kveldskurs. Heltidsstudenter får oppbevaringsplass og arbeidsplass og kan benytte lokalene hele uken året igjennom til sitt arbeid.

Hovedundervisning er på torsdag fra 09.00-13.00 Jan Kabir er tilstede for å gi veiledning alle ukedager, og Tor Edvin på tirsdager og torsdager i tillegg til Jan Catos undervisning.

I

Deltid: Kr. 38.000,-

Som deltidsstudent får du benytte akademiets lokaler 50% av tiden ut over. I plassen inngår også ett kveldskurs pr. kursrunde.

Hovedundervisningen foregår torsdag kl 09-13.

I

Deltid Mini: Kr. 29.000,-

Undervisning én dag i uken, fortrinnsvis torsdag kl 09-13

I

Kontakte oss for nærmere informasjon om de ulike studieplassene.